Jak wykonać naprawdę dobry uziom?

Jak wykonać naprawdę dobry uziom?

Budowa i remont

Uziom szpilkowy, prętowy lub pionowy wygląda dość niepozornie. Rola, jaką ma do spełnienia w każdym budynku, jest jednak ogromna. Uziomy należą do najważniejszych elementów, od którego możemy oczekiwać zabezpieczenia instalacji elektrycznej. Chroni przy tym również instalację odgromową. Czasem można usłyszeć, że to właśnie uziom jest tym, od czego powinno zacząć się planować domową instalację elektryczną. Nie są to przy tym wcale głosy odosobnione.

Uziom i jego znaczenie

Uziom pionowy ma szereg zadań do zrealizowania. Kluczowe znaczenie wydaje się mieć jednak to, że odprowadza do gruntu niebezpieczne napięcie, z którym możemy mieć do czynienia na wykonanej z metalu obudowie urządzeń elektrycznych. Jakby tego było mało, jest rozwiązaniem, dzięki któremu mamy zagwarantowaną ochronę przeciwporażeniową, gdy nie da się uniknąć uszkodzenia instalacji. Jeśli dodamy do tego zapewnianą przez uziom ochronę odgromową, jasnym stanie się to, jak ważne jest postawienie na jego wysoką jakość.

Znaczenie prawidłowego wykonania uziomu

Uziom prętowy to rozwiązanie, o którym najlepiej zacząć myśleć już na etapie budowy domu. Nie da się przecież ukryć, że w takich okolicznościach jego wprowadzenie generuje najmniej problemów, a jednocześnie nie jest kosztowne. Uziom może mieć różne formy, najczęściej jest to jednak płaskownik, choć popularne jest też stosowanie w tym celu stalowych prętów.

Może być wykonany z różnych materiałów. To nie one mają przecież kluczowe znaczenie. Na takie miano zasługuje otulina z betonu. Jej warstwa jest zresztą dość gruba i może wynosić ponad 4 centymetry. Samo jego wykonanie nie jest skomplikowane. Należy jednak pamiętać o tym, że powinien tworzyć pierścień ciągnący się po obwodzie budynku.