Rodzaje i zastosowanie uziomów

Rodzaje i zastosowanie uziomów

Budowa i remont

Uziomy fundamentowe to rozwiązania, dzięki którym możliwe staje się uzyskanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony urządzeń pobierających prąd elektryczny. Niestety, choć są doskonałą propozycją, ciągle nie wykorzystuje się ich tak często, jak można byłoby to robić. Warto dowiedzieć się więc czegoś więcej na ich temat.

Rola uziomów w obiektach budowlanych

Dzięki uziomom możliwe jest spełnienie wymagań, jakie stawiają przepisy ochrony przeciwpożarowej odnoszące się do użytkowania instalacji elektrycznej. Uziom prętowy może więc nie tylko zapewnić niezawodne działanie samej instalacji, ale również spełnić te wszystkie wymogi, które dotyczą ochrony życia ludzi. Jego najważniejszym zadaniem wydaje się jednak skuteczne wyrównywanie potencjałów instalacji znajdujących się w obiekcie. Podobnie, jak uziom poziomy, odprowadza też energię przepięć, z jakimi mamy do czynienia w sieciach energetycznych.

Jak dzielić uziom?

Uziomy możemy dzielić na co najmniej kilka sposobów, najczęściej jednak mamy do czynienia z układami typu A oraz B. Układy typu A są złożone z uziomów poziomych i pionowych. Są one wykonywane na zewnątrz danego obiektu. Łączy się je też oddzielnie z przewodami odprowadzającymi.

Układ typu B ma tylko jeden uziom fundamentowy – kratowy lub otokowy. W zależności od warunków, uziomy mogą być zarówno naturalne, jak i sztuczne. Stosunkowo często możemy jednak również spotkać się z układem mieszanym. Ciekawym rozwiązaniem jest też uziom szpilkowy. Ma on formę wbijanego głęboko w ziemię pręta i właśnie on jest obecnie postrzegany jako jedna z najpopularniejszych opcji, z jakimi możemy mieć do czynienia przystępując do budowy układów uziemiających.