Czym jest cement i beton?

Czym jest cement i beton?

Przemysł

Beton jest utwardzonym materiałem budowlanym powstałym przez połączenie chemicznie obojętnego kruszywa mineralnego (zwykle piasku, żwiru lub kruszonego kamienia), spoiwa (cementu naturalnego lub syntetycznego), dodatków chemicznych i wody. Beton produkuje najczęściej betoniarnia Grodzisk Mazowiecki.

Cement to nie beton

Chociaż ludzie często używają słowa „cement” jako synonim betonu, terminy w rzeczywistości oznaczają różne substancje: cement, który obejmuje szeroką gamę drobno zmielonych proszków, które twardnieją po zmieszaniu z wodą, stanowi tylko jeden z kilku składników we współczesnym betonie. Choć każda betoniarnia Piaseczno ma swoje sposoby na uzyskanie idealnej mieszanki, to istnieją pewne zasady, których musi przestrzegać każda betoniarnia Białystok.

Pochodzenie cementu i betonu

Po wyschnięciu beton uzyskuje konsystencję podobną do kamienia, dzięki czemu idealnie nadaje się do budowy dróg, mostów, systemów zaopatrzenia w wodę i kanalizacji, fabryk, lotnisk, kolei, dróg wodnych, systemów transportu zbiorowego i innych konstrukcji. Słowa cement i beton są pochodzenia łacińskiego, odzwierciedlając prawdopodobieństwo, że starożytni Rzymianie jako pierwsi zastosowali te substancje.

Wiele przykładów rzymskich konstrukcji betonowych pozostaje w krajach otaczających Morze Śródziemne, gdzie rzymscy budowniczowie mieli dostęp do licznych naturalnych złóż cementu. Naturalny cement składa się głównie z wapna pochodzącego z wapienia i często w połączeniu z popiołem wulkanicznym. Stanowił podstawę większości inżynierii lądowej aż do XVIII wieku, kiedy to opracowano pierwsze cementy syntetyczne. Pierwszy wytworzony przez człowieka cement, zwany wapnem hydraulicznym, został opracowany w 1756 roku, kiedy angielski inżynier John Smeaton potrzebował mocnego materiału do odbudowy latarni morskiej Eddystone u wybrzeży Devon.