Wygodniejsza praca z programem spedycyjnym

Wygodniejsza praca z programem spedycyjnym

Dla firm

Spedycja to zdecydowanie nie jest najłatwiejsza forma prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to po prostu skomplikowany biznes, w którym wszystko można robić na pierwszy rzut oka prawidłowo, ale mimo to działać w sposób daleki od optymalnego. Formalności związane z logistyką bywają bardzo czasochłonne, wiążą się również z koniecznością wielokrotnego wykonywania podobnych, czy wręcz tych samych czynności. Program spedycyjny, specjalne narzędzie informatyczne, jest w stanie zdecydowanie zmniejszyć niezbędny dla prowadzenia takiej firmy nakład pracy.

Optymalizacja wykorzystania zasobów

Dwa główne zasoby w firmie spedycyjnej to czas i środki transportu. Czas to czas kierowców, ale także osoby, która musi wszystkim zarządzać. W malej firmie to jeszcze nie problem, ale program do spedycji jest absolutnie niezbędny już momencie, kiedy w firmie pojawia się drugi samochód. Programy spedycyjne pozwalają bowiem na sprawniejszą organizację wszystkich procesów w firmie. Znakomitym przykładem jest tutaj zwłaszcza planowanie tras.

Wielkim zagrożeniem w spedycji jest zawsze wykonywanie pustych kursów lub obsługa serwis zleceń w sposób, który spowoduje przejechanie zupełnie zbędnych kilometrów poprzez złe rozplanowanie tras. Narzędzia informatyczne pozwalają takie problemy łatwo pokonywać.

Integracja z innymi systemami informatycznymi

Oprogramowanie spedycyjne samo w sobie jest potężnym narzędziem, ale równocześnie daje też możliwość przyspieszenia pracy z innymi systemami. Jest na przykład w stanie przygotować dane do dokumentów przewozowych wystawianych w innych aplikacjach w taki sposób, aby praktycznie wszystko było gotowe do wystawienia. Jednorazowe wprowadzenie danych od razu zaspokaja wiele aplikacji.